SEHATRY NY ANKIZY

FINOANA

"Bibilava vonoina, tsy tana-kandrakotra, tsy tongotra hitsipaka, Zanahary no hamaly": Nino ary mbola mino ny fisian'ny hery tsy hita maso izay mahalala ny miafina rehetra ny Malagasy, dia ilay antsoiny hoe: ZANAHARY na ANDRIAMANITRA ANDRIANANAHARY

  OHABOLANA MOMBA NY  FINOANA SY NY TOEM-PIAINA TSARA
Avo fijery Andriamanitra ka mahita ny takona. Dieu regardant du haut voit ce qui est caché
Aza ny lohasaha mangina no jerena fa Andriamanitra antampon’ny loha Ne te crois pas bien cacher dans une vallée déserte, car Dieu est au dessus de la tête.
Ny adala no tsy ambakaina, Andriamanitra no atahorana. Si on ne trompe pas les sots, c’est qu’on craint Dieu
Andriamanitra tsy an’irery Dieu n’est pas le Dieu d’un seul.
Andriamanitra tsy tia ratsy Dieu hait le mal
Aza manao an'Andriamanitra azo ampo mandrakariva Ne dites pas que vous avez toujours Dieu pour vous
Andrimanitra tsy andrin'ny olona fa andriko ihany Certains n'attendent pas Dieu, mais moi je l'attends
Toy ny akohokely misotro rano, ka andriamanitra no andrandrainy Comme le poulet qui boit de l'eau, il ne s'attend qu'à Dieu
Tsy mandidy alohan'Andriamanitra aho, fa izay zaran'aina no lolohavina Je ne décide pas avant Dieu, mais j'accepte
Aza mandika ny soan-janahary Ne changez pas les dons du Créateur ( ne le méprisez pas...)
Ny iray tahitahin'Andriamanitra, ny iray tahitahin'olombelona L'un est béni par l'Homme, l'autre est béni par Dieu
Ny tany vadiben-Janahary: mihary ny velona, manotrona ny maty La terre est la première femme du Créateur: elle amasse les vivants et entoure les morts
Mandeha irery, sahalain'Andriamanitra. Mandeha roa, sahalain'olombelona. Quand on est seul, c'est le Dieu qui juge, Quand on est deux (ou plusieurs) ce sont les hommes
Haitraitr'an'olombelona, zaka-nanahary, fa Andriamanitra ihany no mandidy Dieu supporte les caprices des hommes,car c'est lui seul qui gouverne.
Aza mandidy alohan'Andriamanitra toy ny mpanotrika akoho. Ne décide pas avant Dieu comme celui qui met couver, et qui compte ses poussins avant qu'ils soient éclos.
Aza manao vava azon'Andriamanitra Ne faites point de promesses à dieu.
Tarehy ratsy nataon-Janahary , ka tsy vanon-kisaronan-doha. Si le Créateur vous a fait avec de  vilaine figure, il ne se sert à rien de vous couvir la tete
Ny zavona no manamaizina ny mazava C’est le brouillard qui obscurcit la lumière
Ny marina toy ny tsiriry anaty harefo, tsy maty fa malazo Les justes sont comme les herbes "au milieu des joncs ; ils se fanent mais ne se périssent pas.
Ny hery tsy mahaleo ny fanahy La force ne peut résister à l’esprit (ou l’intelligence)
Aleo ratsy tarehy tsara fanahy, toy izay tsara tarehy  ratsy fanahy Il vaut mieux être laid et bon, que d’être beau et méchant
Ny amisavisana ny ratsy ihavian’ny soa Penser le mal  pour que le bien apparaisse
Aza manao soa tapany Ne faites pas du bien à moitié
Ny kamo ihany no sasatra Il n'y a que les paresseux qui seront fatigués
Tsara hateloana toy ny volombava harafana Bon pour trois jours, comme lorsqu’on vient de se raser
Toy ny tongom-bitsy an’ala, ka madio lavi-drano Pareils aux pattes du martin-pêcheur ; même loin de l’eau, ils restent propres
Tsy misy tandroka ny ratsy. il ne pousse pas de corne aux mechants
Retour en haut